Ochrana hnízdění výra velkého na Tišnovsku


INFO

AUKCE

KONCERT

SMLOUVA

29. března 2007 

fotografie z koncertu

 
24. bř
ezna. 2007
Přijďte na benefiční koncert skupiny MAŇANA 24. března. 2007 od 19 hod. do sálu MěKS v Tišnově, kde jako host vystoupí flétnový soubor Monoceros Kláry Zavadilové. Výtěžek ze vstupného bude v plné výši věnován na podporu projektu ochrany hnízdění výrů. Během koncertu pokřtí tvůrci z Tišnovské televize i nové DVD PŘÍRODA TIŠNOVSKA 2006 a budou předány vydražené dětské kresby dárcům. Bude možnost zakoupit zbylé volné kresby.