Ochrana hnízdění výra velkého na Tišnovsku

INFO

AUKCE

KONCERT

SMLOUVA

Naše největší sova výr velký (Bubo bubo) patří mezi chráněné a ohrožené druhy živočichů. Prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jej řadí mezi zvláště chráněné druhy živočichů, a to v kategorii silně ohrožený druh. Podle myslivecké legislativy (zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti) je pernatou zvěří, kterou nelze lovit, výr je tedy celoročně hájený. Aktuální Červený seznam ptáků ČR jej řadí do kategorie EN - ohrožený druh. Přesto se na Tišnovsku, kde hnízdí několik párů těchto nádherných ptáků, stále najdou lidé, kteří nerespektují zákon a výra velkého pronásledují. V posledních letech monitorují členové Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické (JMP ČSO) ničení a rušení hnízdění výrů, včetně vybírání mláďat. Vzácností není ani nelegální lov do želez, na který doplácí i další druhy živočichů. Vzhledem k nízkému zájmu odpovědných státních orgánů (odbor ŽP pověřeného města Tišnova, policie ČR, veterinární správa) zabývat se více touto problematikou vznikla iniciativa členů JMP ČSO a dalších občanů. Je připraven projekt elektronické ochrany hnízdění výra velkého s náklady ve výši 37 000,- Kč. Pokud se podaří shromáždit potřebné finanční prostředky brzy, bude projekt odzkoušen již při jarním hnízdění v r. 2007. Při dobrých výsledcích, obdobných zahraničním, může být technologie využita i v dalších případech.

Zapojte se i vy do ochrany hnízdění výra velkého na Tišnovsku! Zašlete libovolnou finanční částku a tím přispějete k uskutečnění pilotního projektu. Částky nad 1000,- Kč je možno odepsat od základu daně, text darovací smlouvy vám na vyžádání zašleme a po obdržení daru potvrdíme, abyste ji mohli přiložit k daňovému přiznání.

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. číslo účtu: 164525401/0600  variabilní symbol: 999 (více:  pdf-letáček )

Variabilní symbol 999 (přidělený speciálně projektu ochrany hnízd výra velkého na Tišnovsku).

Kontaktní osoby: Mgr. Zdeňka Dohnálková, Hornická 1525, 666 03 Tišnov, tel. 549 412 327, e-mail: zdohnalkova@yahoo.com

Libor Fikr, Katov 26, 594 55 Dolní Loučky, mail: libor.fikr@seznam.cz

Odborná garance projektu: Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka

Lidická 25/27, 657 20 Brno, IČO 65353391, předseda ing. David Horal.

Projekt podporují: Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka, Ekoporadna Tišnovsko, Chovatelská stanice ČSM Kynologické unie od Výří skály, Ekologická poradna Veronica aj..

Bližší informace o životě a ochraně ptáků naleznete na webovských stránkách České společnosti ornitologické: http://www.birdlife.cz, KODASu – Klubu ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země: http://kodas.detizeme.cz.


darovací smlouva


foto : www.fotolovy.cz